Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Bộ Tư lệnh Quân khu I

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích của Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được trong suốt 74 năm qua.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, chiều 21/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Đoàn công tác của Quốc hội đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu I. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích của Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được trong suốt 74 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Bộ Tư lệnh Quân khu I  - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội phát biểu với LLVT Quân khu 1.Ảnh: qdnd.vn

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu I thực hiện tốt những nội dung như: tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X một cách sâu sắc, nhất là các Nghị quyết và Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu, kiên định với mục tiêu lý tưởng và những vấn đề có tính nguyên tắc mà Đảng đã khẳng định:  “Tiếp tục qua đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và nâng cao sức chiến đấu của LLVT quân khu. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta”.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Quân khu I thực hiện tốt quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng hoạt động có hiệu quả, góp phần thiết thực nâng cao đời sống của nhân dân nhất là nhân dân khu vực biên giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi Sổ vàng lưu niệm Quân khu I.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác