Công bố tác phẩm biên dịch “Hồ Chí Minh toàn tập”

(VOV5) - Dự án “Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào” bao gồm công tác biên dịch các tác phẩm trong bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” với 15 tập và từ điển “Hồ Chí Minh học”.

Ngày 01/09, tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập-tập 1 được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Lào.

Công bố tác phẩm biên dịch “Hồ Chí Minh toàn tập” - ảnh 1

Lễ công bố tập 1 “Hồ Chí Minh toàn tập” bằng tiếng Lào

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Thongxalith Mangnormeck, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, nhấn mạnh: “Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1 gồm có những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1924, phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu sự hình thành trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về phương pháp cách mạng".

Các tác phẩm trong tập này đã khẳng định con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức khác trên thế giới, trong đó có nước Lào, đó là đi theo con đường cách mạng vô sản. Kết quả biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1 lần này là thành quả ban đầu, sẽ phục vụ đắc lực cho việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhà khoa học lý luận chính trị-hành chính và phục vụ cho việc hoàn chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong từng giai đoạn.

Dự án “Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào” bao gồm công tác biên dịch các tác phẩm trong bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” với 15 tập và từ điển “Hồ Chí Minh học”. Đây là lần đầu tiên tác phẩm “Hồ Chí Minh toàn tập” được dịch sang tiếng Lào và dự kiến dự án sẽ kéo dài đến hết năm 2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác