Công tác đảng ngoài nước đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(VOV5) -Hội nghị với iêu đề "Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng"

Sáng 9/8, tại Hà Nội, Đảng ủy ngoài nước tổ chức Hội nghị Công tác Đảng ngoài nước năm 2018, với tiêu đề "Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng". Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới theo tinh thần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó có việc tổ chức lại Ðảng bộ Ngoài nước và Ðảng bộ Bộ Ngoại giao theo hướng bảo đảm quy định chung, bảo đảm tính đặc thù nhằm tăng cường công tác xây dựng Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong công tác đối ngoại.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Binh Minh đề nghị: Đảng ủy ngoài nước tiếp tục tổ chức, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết về việc tổ chức sắp xếp lại tổ chức Đảng ủy ngoài nước, trên có sở đó cần sớm đưa bộ máy đi vào vận hành, sắp xếp bố trí cán bộ, Đảng viên, đổi mới tổ chức bộ máy gắn chặt với phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức hoạt động.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu to lớn, cấp bách của công tác đảng ở ngoài nước, nhằm nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác