Đánh giá công tác đối ngoại của các cơ quan Đảng ở Trung ương

(VOV5) - Ngày 28/10, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá tổng kết công tác đối ngoại của các cơ quan Đảng ở Trung ương năm 2014 và phương hướng công tác năm 2015.

Các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận và trao đổi ý kiến về kết quả triển khai các mặt công tác đối ngoại Đảng, việc quán triệt và thực hiện các quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Đảng và các quy định liên quan của Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 38 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.

Các đại biểu cũng bàn thảo các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Đảng ở Trung ương, nhất là với Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai công tác đối ngoại Đảng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nhấn mạnh những yêu cầu mới đặt ra cho công tác đối ngoại Đảng, trước hết là việc xây dựng định hướng, trọng tâm công tác đối ngoại trong năm 2015; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng; chú trọng tính chủ động và chất lượng của công tác tham mưu; hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý công tác đối ngoại, đổi mới hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của từng cơ quan, đóng góp thiết thực hơn nữa vào công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước./.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác