Điện chia buồn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Nhận được tin ông Xa-mản Vi-nha-kệt, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa II, III; nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa III; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa IV, V, VI, VII, VIII; nguyên Chủ tịch Quốc hội các khóa III, IV, V; nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào; nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Tư tưởng, Lý luận và Văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã từ trần ngày 22/7/2016. Ngày 23/7/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đồng gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.


Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi Điện chia buồn đến Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-ma-xít.

Phản hồi

Các tin/bài khác