Diễn đàn APEC thường niên lần thứ 7 về Tài chính toàn diện

(VOV5) - Diễn đàn tập trung vào việc định hướng tài chính toàn diện phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Trong 2 ngày 10 và 11/7 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì tổ chức Diễn đàn APEC thường niên lần thứ 7 về Tài chính toàn diện với các nội dung tập trung vào việc định hướng tài chính toàn diện phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. 

Các nội dung chính được trao đổi tại Diễn đàn bao gồm: Việc xác định đúng đắn phạm trù tài chính toàn diện; thực trạng triển khai các ứng dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực này; Vai trò của tín dụng và các dịch vụ, sản phẩm tài chính trong hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn; Triển vọng và các chính sách thúc đẩy các công nghệ mới trong dịch vụ tài chính... Kết quả thảo luận sẽ được đưa vào “Báo cáo nghiên cứu hiện trạng và chiến lược nâng cao nhận thức tài chính tại các nền kinh tế APEC”. 

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác