Điện mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia

(VOV5) -

Nhân dịp ông Mauro Alboresi được bầu lại làm Điện mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã gửi Điện chúc mừng.

Phản hồi

Các tin/bài khác