Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

(VOV5) - Chiều 26/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì họp Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đổi mới cơ chế hoạt động ĐVSNCL là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế - Ảnh: VGP/Thành Chung


Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cùng với việc sớm kiện toàn Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm thống nhất công việc chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt, hoàn thiện sớm trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ:“Bộ Tư pháp rà soát hệ thống pháp luật, sự vênh nhau giữa các luật đang hiện hành, khắc phục sự chồng chéo này, có luật chung để điều chỉnh về đơn vị sự nghiệp chung này không. Đề nghị các Bộ, ngành chủ động trong phạm vi của Bộ mình để có văn bản báo cáo lên Ban chỉ đạo để hướng dẫn các địa phương, rà soát phân loại để có định hướng sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp”.


 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Đồng thời thực hiện tốt chính sách cho người nghèo tiếp cận được các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu.

Phản hồi

Các tin/bài khác