Đồng bằng sông Cửu Long phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với quốc phòng, an ninh

(VOV5) -Đối với Thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu báo cáo vấn đề phát triển đô thị, liên kết vùng với vai trò là trung tâm kinh tế xã hội của vùng ĐBSCL.

Sáng 16/7, tại Thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chủ trì buổi làm việc của Tiểu ban với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết buổi làm việc là để Tiểu ban lắng nghe ý kiến thực tiễn từ quá trình phát triển của các địa phương trong 5 và 10 năm qua, đồng thời nêu các cơ hội, thách thức, mô hình phát triển tốt, những cách làm hay mang tính địa phương và vùng và quốc gia.

Đồng bằng sông Cửu Long  phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với quốc phòng, an ninh - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc - VOV.VN

Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để xây dựng các văn kiện quan trọng của Tiểu ban là Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Nhấn mạnh thành quả quan trọng sau 30 năm đổi mới, Thủ tướng đề nghị các địa phương cần đặt vấn đề kế thừa thành quả này.

Các phương hướng phát triển nêu ra phải phù hợp với xu thế phát triển thế giới, nhất là cần gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  "Đây chính là cuộc thảo luận trực tiếp giữa lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với tư lệnh lĩnh vực, các ngành cũng như Tiểu ban. Chính vì vậy, tôi đề nghị các địa phương nêu những vấn đề nổi bật nhất về kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nhất là các bài học kinh nghiệm trong 5 năm, 10 năm qua. Đặc biệt là cách vận dụng sáng tạo mô hình mời thành công hiệu quả cũng như những vướng mắc, nút thắt cần giải quyết. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ không chỉ đến năm 2025-2030 mà phải là tầm nhìn đến năm 2045. Mối liên kết giữa các địa phương trong vùng với Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh."

Đối với Thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu báo cáo vấn đề phát triển đô thị, liên kết vùng với vai trò là trung tâm kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở ý kiến các địa phương, Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo các bộ, ngành lắng nghe, giải đáp và làm rõ định hướng phát triển của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác