Học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5)- Sáng nay, 19/4, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nhằm giúp lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đội ngũ báo cáo viên Trung ương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra.

Học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 2
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:
"Chúng ta cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc."


Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ nghe giới thiệu, nghiên cứu 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, dành thời gian thảo luận, trao đổi về các vấn đề, nội dung quan trọng, cần làm rõ và nhận thức sâu sắc hơn trong văn kiên Đại hội XII của Đảng.

Học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 3
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác