Hội nghị báo cáo viên các tỉnh thành phố tháng 5/2015

(VOV5)- Tại Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các cơ quan Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2015 diễn ra sáng nay, 12/5, tại Hà Nội, các đại biểu nghe 4 chuyên đề thời sự đang được quan tâm hiện nay.

Đó là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, những điểm mới của Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, một số nhiệm vụ, giải pháp để đưa Luật Bảo hiểm xã hội vào cuộc sống và quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian gần đây.

Với những nội dung trên, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Các cấp, các ngành, địa phương bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung điều chỉnh các tiêu chí nông thôn mới sao cho khả thi, phù hợp với tiêu chí của nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cần bám sát kế hoạch, chương trình hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng.

Phản hồi

Các tin/bài khác