Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách: thảo luận Luật Giáo dục (sửa đổi)

(VOV5) - Các đại biểu thảo luận nội dung xây dựng một chương trình, một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước, đồng thời cho ý kiến về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách: thảo luận Luật Giáo dục (sửa đổi) - ảnh 1

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận, góp ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) - Ảnh: quochoi.vn

Ngày 04/04, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý về 3 dự án Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 gồm: dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Trong sáng 04/04, các đại biểu thảo luận dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) về các nội dung xây dựng một chương trình, một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước, đồng thời cho ý kiến về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cho ý kiến về việc xây dựng bộ sách giáo khoa chung, đại biểu Phạm Thị Thu Trang, đoàn Quảng Ngãi, kiến nghị: “Để phát triển con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa đúng hướng, đây thực sự là vấn đề chiến lược, hệ trọng đối với chủ nhân tương lai của đất nước. Do vậy, cần phải có sách giáo khoa do Hội đồng cấp quốc gia và do Chính phủ thành lập biên soạn. Sử dụng được nhiều lần và áp dụng thống nhất trong cả nước, có khoảng mở 1 số môn để địa phương biên soạn, giảng dậy về đặc thù địa phương. Định kỳ 5 năm, 10 năm thì Hội đồng cấp quốc gia tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung, cải tiến nâng cao với thực tiễn”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác