Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(VOV5)- Hội nghị đánh giá công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian qua, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị số 39.

Hội nghị do Ban tổ chức Trung ương tổ chức sáng nay, tại Hà Nội. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian qua, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng. Trong những năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm và đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 39 nhằm tăng cường công tác bảo vệ chính trị trong tình hình hiện nay. Nội dung của Chỉ thị nêu rõ: Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về tuyển chọn và đào tạo, quy hoạch cán bộ./.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác