Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(VOV5) - Sáng 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: vovgiaothong.vn)

Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng đại diện các  bộ, ban, ngành và 6.000 đại biểu tham dự hội nghị. Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư và ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trình bày báo cáo 5 năm triển khai Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, thực chất hơn, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: 5 năm qua, việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhất là việc học tập đã từng bước đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần những biểu hiện hình thức, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Ông Đinh Thế Huynh nêu rõ: “Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Hội nghị cũng biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác