Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

(VOV5) - Sáng 25/6, tại Hà Nội diễn ra hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, chủ trì hội nghị.
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: dangcongsan.vn)

Báo cáo tình hình kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết sau hơn 4 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng đã có một bước tiến mạnh, đột phá, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, có chiều hướng giảm, củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp đó, các đại biểu phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả tình trạng tham nhũng tại các bộ, ngành, đơn vị mình phụ trách.

Về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp sắp tới, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh: “Công tác phòng chống tham nhũng là công việc hệ trọng, phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì. Mọi cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải gương mẫu đi đầu, có sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Bên cạnh việc xử lý nghiêm đối với các sai phạm, chúng ta phải có cơ chế bảo vệ, khuyến khích những cán bộ đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đi đầu trong đổi mới vì sự phát triển của đất nước".

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng - ảnh 2Toàn cảnh Hội nghị  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu muốn lợi dụng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để chia rẽ nội bộ, nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ. Đổng thời tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Đối với công tác cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: “Kiểm tra toàn diện công tác cán bộ, chú trọng kiểm tra cán bộ có biểu hiện tham nhũng. Xử lý nghiêm những tổ chức sai phạm trong công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng công tác phòng chống tham nhũng thời gian tới nhất định sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, đáp ứng mong đợi của nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác