Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016

(VOV5) - Ngành Tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo quản lý báo chí - xuất bản, phát huy vai trò xác định rõ trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa".


Trong năm 2017, Ngành Tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo quản lý báo chí- xuất bản, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.


Đây là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Cùng dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 - ảnh 1
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế HuynhPhát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2016, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành trong năm 2017 rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước.


Ông Đinh Thế Huynh đề nghị toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu lý luận; hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội 12, Nghị quyết Trung ương 4 và các Nghị quyết khác của Đảng:“Ngành Tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo quản lý báo chí- xuất bản, phát huy vai trò xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động cung cấp thông tin thường xuyên, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đổi mới, những nhân tố mới”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác