Hội nghị Trung ương 11 thảo luận về số lượng đại biểu dự Đại hội XII

(VOV5)- Hội nghị thảo luận phương hướng công tác nhân sự cho BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 5/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác