Hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, Giá trị lịch sử và hiện thực”

(VOV5) - Hội thảo nhận được hơn 80 bài tham luận của các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội cùng các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài Quân đội. 

Sáng 2/10, tại tỉnh Bắc Kạn, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 - Giá trị lịch sử và hiện thực”. Hội thảo nhận được hơn 80 bài tham luận của các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội cùng các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài Quân đội.

Hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, Giá trị lịch sử và hiện thực”  - ảnh 1Toàn cảnh hội thảo.- Ảnh: Mạnh Hùng/dangcongsan.vn 

Các tham luận phản ánh khá toàn diện, đầy đủ, sâu sắc về các vấn đề liên quan đến Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947; tập trung vào ý nghĩa, giá trị, kinh nghiệm lịch sử của sự kiện lịch sử này đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói riêng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung, rút ra bài học cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 là chiến dịch đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự kiện đánh dấu sự hình thành, phát triển của nghệ thuật chiến dịch.

Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 trải rộng trên địa bàn Việt Bắc, trong đó Bắc Kạn là một trong những tỉnh trọng điểm, có nhiều đóng góp vào thành công của chiến dịch. Từ thắng lợi Việt Bắc Thu - Đông 1947, quân, dân Việt Nam đã tiến lên giành thắng lợi to lớn, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tạo đà đánh thắng đế quốc Mỹ những năm về sau. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác