Hội thảo khoa học “Karl Marx và thời đại ngày nay”

(VOV5) - Hội thảo tập trung làm nổi bật những đóng góp của chủ nghĩa Marx cho lịch sử nhân loại và tác động của chủ nghĩa này đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Ngày 05/05, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội thảo khoa học “Karl Marx và thời đại ngày nay”.

Với trên 100 bài tham luận của nhiều nhà khoa học, nhà chính trị, hội thảo tập trung làm nổi bật những đóng góp của chủ nghĩa Marx cho lịch sử nhân loại và tác động của chủ nghĩa này đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bằng rất nhiều dẫn chứng cụ thể, các nhà khoa học chứng minh rằng chủ nghĩa Marx không lỗi thời và còn có tác động mạnh mẽ đến giai đoạn phát triển hiện nay của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Các đại biểu cho rằng, tại Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng thành công Chủ nghĩa Marx – Lenin, từ đó hình thành nên Tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thường xuyên đổi mới lý luận để đưa sự nghiệp cách mạng giành thắng lợi dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Marx – Lenin.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: “Để chủ nghĩa Marx tiếp tục đứng vững tại Việt Nam, chúng ta cần nhớ đến câu nói của Nguyễn Ái Quốc vào năm 1924 là củng cố chủ nghĩa Marx bằng dân tộc học phương Đông. Tức là bằng khoa học nghiên cứu về con người, lịch sử, văn hóa, tập quán phương Đông và chúng ta phải thể hiện cho được cái biện chứng, cái phổ biến, cái đặc thù chứ không rập khuôn máy móc. Lúc đó chúng ta mới chứng minh rằng chúng ta phát triển chủ nghĩa Marx chứ không áp dụng nguyên mọi thứ vào hiện thực của Việt Nam”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác