Hội thảo Tư tưởng Hồ Chí Minh- Giá trị nhân văn và phát triển

(VOV5) - Giá trị nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện vô cùng đa dạng và phong phú, thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, trong tư tưởng đạo đức và phong cách của Người

Hướng tới kỉ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo  khoa học quốc gia với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh- Giá trị nhân văn và phát triển”. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo.

 Hội thảo Tư tưởng Hồ Chí Minh- Giá trị nhân văn và phát triển - ảnh 1
Hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển" (Ảnh: Lại Hoa)

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định: Giá trị nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện vô cùng đa dạng và phong phú, thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, trong tư tưởng đạo đức và phong cách của Người, thể hiện trong từng việc làm, cử chỉ và mối quan tâm đối với con người, với nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc bị áp bức. Mục đích cao nhất của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là mong muốn con người được giải phóng triệt để và trở thành chủ nhân đích thực của đất nước, của thế giới. Đây cũng chính là nền tảng, tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng những năm trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và phát triển đất nước hiện nay:   “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng với chủ nghĩa Mác-Lê nin, là nền tảng tư tưởng để Đảng ta phát triển. Có thể nói, Chủ nghĩa xã hội theo Hồ Chí Minh là làm cho dân giàu, nước mạnh, mọi người ai cũng có công ăn, việc làm, ai cũng có cơm ăn, áo mặc… Chủ nghĩa xã hội như vậy không chỉ bảo vệ vững chắc thành quả của dân tộc, mà còn làm cho nhân dân được hạnh phúc, đồng bào tự do, xây dựng và phát triển nền hòa bình cho thế giới, hạnh phúc cho dân tộc”./.
 


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác