Hội thảo về phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước

(VOV5) - Hành vi tham nhũng của khu vực ngoài Nhà nước có 4 tội là: Tội tham ô, tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ. Do đó, dự thảo Luật phòng chống tham nhũng cần quy định cụ thể đối với từng hành vi vi phạm. 

Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước và một số kiến nghị cho Việt Nam" do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Bộ Tư pháp và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) tổ chức ngày 27/09, tại Hà Nội.

Tại Hội thảo, các đại biểu nêu lên thực trạng trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam, đặc thù của tham nhũng ở khu vực ngoài Nhà nước và sự cần thiết phải phòng, chống tham nhũng trong khu vực này.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cho rằng hiện nay, hành vi tham nhũng của khu vực ngoài Nhà nước có 4 tội là: Tội tham ô, tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ. Do đó, dự thảo Luật phòng chống tham nhũng cần quy định cụ thể đối với từng hành vi vi phạm. 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Độ nhấn mạnh: "Trước hết chúng ta phải tập trung vào biện pháp phòng ngừa, chứ không phải là biện pháp xử lý. Phòng ngừa ở đây là một hệ thống biện pháp, đặc biệt là pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước, liên quan đến các tổ chức kinh tế như: Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật xử lý vi phạm, Bộ luật dân sự, giải quyết các tranh chấp".

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm điều chỉnh bằng pháp luật đối với tham nhũng trong khu vực tư ở một số quốc gia trên thế giới như: Anh, Pháp, Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây được xem là các quốc gia đã và đang có nhiều nỗ lực đấu tranh với tham nhũng trong khu vực tư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác