Kết quả kiểm toán góp phần phát triển kinh tế xã hội

(VOV5) -Kết quả kiểm toán đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sáng 6/6, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội thảo “Kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước”. Tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi, làm rõ những kết quả, thành tựu đạt được trong 25 năm qua của Kiểm toán nhà nước và những vấn đề đặt ra đối với Kiểm toán nhà nước hiện nay.

Kết quả kiểm toán góp phần phát triển kinh tế xã hội - ảnh 1Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 414.000 tỷ đồng.
Ảnh: Kiểm toán Nhà nước 

Kết quả kiểm toán đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động quản lý kinh tế tài chính; tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tài chính quốc gia; và góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi để tìm ra giải pháp cụ thể hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nghề nghiệp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán để nâng cao hơn nữa vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác