Khắc phục triệt để bệnh hình thức trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(VOV5) Chiều 20/4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, đã hoàn thành chương trình đề ra sau hai ngày làm việc với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.


Khắc phục triệt để bệnh hình thức trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng - ảnh 1
Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


 Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh lưu ý trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thời gian tới, các cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức. Bên cạnh đó, lãnh đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin/bài khác