Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:  “Để thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng thì  phải nhận thức tốt, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, và phương pháp phải đúng".

Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn/Hiền Hòa

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  


Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.Tổng bí thư nêu một số lưu ý trong quá trình học tập, nghiên cứu Nghị quyết.Tổng Bí thư cũng nêu rõ việc triển khai Nghị quyết phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội và của Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng trong dân; phải tăng cường đôn đốc kiểm tra.
Để thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng thì  phải nhận thức tốt, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, và phương pháp phải đúng. Bộ chính trị tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định sẽ chuyển biến được tình hình, không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng, để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”.Sáng 9/12, Hội nghị cũng nghe ông Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác