Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành phố năm 2018

(VOV5) - Các đại biểu cần tích cực thảo luận, đưa ra những vướng mắc, khó khăn khi triển khai công tác Mặt trận tại cơ sở.

Sáng 4/7, tại Nghệ An, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2018, nhằm đánh giá công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm và tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung cơ bản chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm, kỳ 2019-2024.

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành phố năm 2018 - ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị - Ảnh:daidoanket

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị cần tích cực thảo luận, đưa ra những vướng mắc, khó khăn khi triển khai công tác Mặt trận tại cơ sở, cho ý kiến vào các nội dung cơ bản chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng đây là các nội dung, quy trình hết sức quan trọng, là tiền đề trong việc triển khai các hoạt động tiếp theo, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các văn bản trình Đại hội các cấp. Báo cáo chính trị trình Đại hội các cấp phải xác định được rõ đâu là kết quả cơ bản, thành tích nổi bật; phải đánh giá được mặt được, chưa được, bài học kinh nghiệm; phải chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác