Khai mạc Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Hội nghị thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo về đánh giá tổng quát kinh tế thành phố, đánh giá công tác công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị hai năm qua; đánh giá tình hình thực hiện 7 chương trình đột phá, thảo luận kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018… 

Sáng 4/7, khai mạc Hội nghị lần thứ 17, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khoá 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá giữa năm và giữa nhiệm kỳ, bàn phương hướng 6 tháng cuối năm và nửa nhiệm kỳ còn lại.

Khai mạc Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị. - Ảnh: hcmcpv 

Hội nghị thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo về đánh giá tổng quát kinh tế thành phố, đánh giá công tác công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị hai năm qua; đánh giá tình hình thực hiện 7 chương trình đột phá, thảo luận kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018… Trên từng lĩnh vực kết hợp kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa 12 và các mục tiêu, giải pháp hành động của Nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ 10, bổ sung các giải pháp lớn cho giai đoạn 2018 – 2020.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá: giai đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh đã có những kết quả hết sức nổi bật. Tốc độ tăng trưởng đảm bảo, năm sau cao hơn năm trước, gấp 1,3 lần cả nước. Tốc độ tăng năng suất lao động ngày càng tăng, kinh tế phát triển theo chiều sâu. Bên cạnh 7 chương trình đột phá, trong hơn 2 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 3 giải pháp bổ sung; trong đó quan trọng nhất là việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thực hiện cơ chế chính sách đặc thù. Thành phố cũng thực hiện đề án đô thị thông minh và bắt đầu khởi động xây dựng Khu đô thị sáng tạo ở phía đông, làm nền tảng cho thành phố chủ động khẩn trương tham gia cách mạng 4.0.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố cần phải triển khai hiệu quả, nhanh hơn 7 chương trình đột phá; giải quyết những khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng, trật tự kỉ cương trong quản lý nhà nước và trách nhiệm người dân trong các vấn đề liên quan.

Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 6/7 tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác