Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02/09

(VOV5) -    Trang nhất các tờ báo lớn tại Việt Nam số ra ngày 02/09 đăng tải nhiều tin, bài, ảnh chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09.

Báo Nhân dân đăng hình ảnh lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng trích dẫn câu nói của Người: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạnh làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.

Dịp này, trang nhất báo có xã luận “Vững bước trên con đường cách mạng”. Trong đó, khẳng định ngày 02/09/1945 đã “trở thành thời khắc lịch sử thiêng liêng, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm” của dân tộc Việt Nam. Nội dung xã luận khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với những quyết sách mạnh mẽ, hợp lòng dân, cà dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường đi tới, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trang nhất báo Quân đội nhân dân là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trích lời của Người trong Tuyên ngôn Độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải đễ giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Trong xã luận của Quân đội nhân dân với tiêu đề “Vận hội mới trên con đường phát triển”, nhấn mạnh toàn thể quân, dân Việt Nam ngày nay cần ra sức góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ vững chắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghia – Nhà nước của dân, do dâ, vì dân; tận dụng tốt những vận hội mới để đưa đất nước tiến nhanh, bền vững trên con đường phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác