Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

(VOV5) - Ban Lễ tang và gia đình ông Đỗ Mười chân thành cảm ơn các cá nhân và các cơ quan, đoàn thể đã gửi điện chia buồn, đến dự lễ viêng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình ông Đỗ Mười chân thành cảm ơn:

 - Đồng bào;

 - Các cán bộ lão thành cách mạng;

- Các vị nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo;

 - Các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị;

 - Các lực lượng vũ trang nhân dân;

 - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh;

 - Các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế;

Đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng ông Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác