Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 11 (khoá XI)

(VOV5) - Hôm nay, 6/5, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương./.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác