Người dân đánh giá cao những nội dung thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

(VOV5) - Người dân kỳ vọng về sự thay đổi lớn trong công tác cán bộ sau Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Trong các ngày diễn ra Hội nghị Trung ương 7 (từ 7 - 12/5) tại Hà Nội, đã có nhiều vấn đề lớn được bàn thảo và quyết định. Các vấn đề về công tác cán bộ, cải cách tiền lương, cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Người dân mong muốn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 sớm đi vào cuộc sống.

Người dân đánh giá cao những nội dung thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII - ảnh 1 Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh: VOV

Người dân kỳ vọng về sự thay đổi lớn trong công tác cán bộ sau Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thời gian qua, việc xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm, không có vùng cấm, thể hiện rõ quyết tâm chống tham nhũng của Đảng. Ông Văn Đức Long, cán bộ hưu trí ở thành phố Đà Nẵng, nêu ý kiến: “Hội nghị Trung ương lần này đặt vấn đề phải chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh, tăng cường công tác cán bộ, soát xét lại đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đủ đức, đủ tài để đảm đương việc nước. Có những người không cần thiết thì loại ngay ra khỏi hệ thống tổ chức đảng để làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng”.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, cán bộ hưu trí gần 40 năm tuổi Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sau hội nghị này, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều người dân đồng tình việc Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 7 là rất cần thiết, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác