Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

(VOV5) - Nguyễn TBT Đỗ Mười do tuổi cao sức yếu, đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 01/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười do tuổi cao sức yếu, đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 01/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần - ảnh 1

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh: TTXVN

Ông sinh ngày 2/2/1917, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong những năm giữ cương vị Tổng Bí thư (6/1991-12/1997), ông đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Phản hồi

Các tin/bài khác