Phát huy dân chủ, bầu người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

(VOV5) - Sáng nay (18/7), Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử trong cả nước nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phát huy dân chủ, bầu người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Tại phiên khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nhấn mạnh thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ và năm 2016. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Thành công của cuộc bầu cử là tiền đề, để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá những thành công quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 22/5 vừa qua: "Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; chất lượng đại biểu được nâng lên; tỉ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, tuổi trẻ, trình độ trên đại học đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của cả nước, là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thành công này một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của nhân dân, thể hiện niềm tin của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: cuộc bầu cử đã làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, không để lọt vào danh sách ứng cử và trúng cử những người không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí. Tổng Bí thư chỉ rõ: nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trước mắt, là tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XIV.

Phản hồi

Các tin/bài khác