Phê phán các quan điểm sai trái về cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị

(VOV5) -  Nhiều nhà khoa học nhận định việc phê phán các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận mà còn góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng.


Sáng 30/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng”.

Phê phán các quan điểm sai trái về cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị - ảnh 1
Hội thảo khoa học: “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”về chính trị trong Đảng”


Các nhà khoa học cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang xác định tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Do đó, Đảng quyết tâm chính trị cao nhằm đấu tranh, ngăn chặn các thế lực thù địch phản động, đang tìm mọi cách, bằng mọi âm mưu thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm xuyên tạc chống lại quan điểm, đường lối của Đảng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Như Khôi, nguyên chủ nhiệm Khoa lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quân sự, cho rằng: “Việc xuyên tạc rất nguy hiểm, bởi vì trong tình hình chúng ta đang khó khăn có hiện tượng tham nhũng, có hiện tượng suy thoái mà trong quần chúng nhân dân có bức xúc. Luận điệu này dễ làm cho quần chúng nhân dân ngộ nhận. Do đó, chúng ta phải có trách nhiệm trình bày đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái này. Hiện nay, Đảng quyết tâm có những biến chuyển và được nhân dân, xã hội đồng tình”.  


Nhiều nhà khoa học nhận định việc phê phán các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận mà còn góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng. Thiếu tướng Trương Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, cho biết: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhất hiện nay chúng ta phải củng cố sức mạnh trong Đảng. Do đó, chúng ta phải chấn chỉnh sắp xếp lại kỷ cương của xã hội. Nghiêm trị những cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, lối sống vi phạm pháp luật để chúng ta củng cố lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Một khi nhân dân tin yêu vào đất nước, chế độ thì dù thế lực thù địch có tinh vi thâm độc đến đâu, chúng ta hoàn toàn có thể bẻ gãy”.


Tại hội thảo, các nhà khoa học cũng đề ra một số giải pháp thiết thực, khả thi góp phần đấu tranh phê phán, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng của một bộ phận cán bộ, đảng viên qua đó, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác