Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

(VOV5) - Với đa số tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV - ảnh 1
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân


“Một bài báo còn có tác dụng mạnh mẽ hơn một cuộc giám sát. Do đó, việc giám sát phải thực sự thể hiện được quyền lực của người dân giao cho Quốc hội”. Đó là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay khi xem xét thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng để hoạt động giám sát đi vào thực chất thì giám sát phải thực sự có chất lượng, chứ không phải đi giám sát quá đông, giám sát quá nhiều lần, vừa tốn kém, mất thời gian và không hiệu quả.


Chủ tịch quốc hội nhấn mạnh: "Giám sát là một chức năng quan trọng của chúng ta. Kỳ này đã có Luật rồi, đã có bộ máy rồi thì bây giờ chỉ có điều phối như thế nào để bảo đảm thực hiện đúng chức năng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban và các đoàn đại biểu Quốc hội. Chúng ta nhớ đi giám sát ở địa phương nào thì lấy đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương đó đóng vai trò chủ yếu".


Với đa số tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác