Phiên họp toàn thể lần thứ III Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

(VOV5) -Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu chủ trì Phiên họp. 

Ngày 25/9, Phiên họp thứ III Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 14 diễn ta tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu chủ trì Phiên họp. 

Phiên họp toàn thể lần thứ III Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội  - ảnh 1Toàn cảnh phiên họp 

Tại phiên họp này, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tập trung thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; báo cáo của Chính phủ về tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2017; nghe báo cáo chuyên đề của Bộ Ngoại giao về tình hình ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế giữa Việt Nam với các nước. 

Những ý kiến đóng góp tại phiên họp sẽ được Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tập hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để Quốc hội thông qua trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác