Phong trào xây dựng nông thôn mới có những chuyển biến mạnh mẽ

(VOV5) - Chiều nay (22/01) tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phong trào xây dựng nông thôn mới có những chuyển biến mạnh mẽ  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nông dân luôn là nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Năm 2015 cũng như 5 năm tới, lãnh đạo các tỉnh phải nhận thức một cách sâu sắc nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông thôn, nông dân mà cụ thể là chương trình xây dựng nông thôn mới. Từng cấp ủy cần coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của mình. Phải có chương trình, kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, phải tháo gỡ khó khăn kịp thời. Cần nhân rộng các điển hình, kinh nghiệm tốt, mô hình tốt".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng phân tích sự cần thiết đưa Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 vào Chương trình Đại hội Đảng các cấp; đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng các bộ, ngành, địa phương rà soát lại các cơ chế chính sách phù hợp, đặc biệt là chính sách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. 

Thủ tướng đề nghị phải sớm có chính sách khuyến khích để thu hút doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và sản xuất công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nông thôn. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tính toán, dự kiến tăng thêm khoảng 15 nghìn tỷ để tạo nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới trong hai năm tới. Bên cạnh đó, các địa phương cần sử dụng hiệu quả các nguồn lực gắn với đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa để tập trung triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác