Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) và Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

(VOV5) -Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) sẽ được Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trình bày tại hội trường.

Ngày 24/05, theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) và Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) và Luật Cạnh tranh (sửa đổi) - ảnh 1Toàn cảnh kỳ họp thứ 5,Quốc hôi khóa XIV ngày họp thứ 3 -.Ảnh Môi trường DT 

Tại phiên họp buổi sáng, Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) sẽ được Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trình bày tại hội trường. Sau đó các đại biểu thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này gồm 9 chương, 68 điều.

Dự thảo Luật đã được xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4; sau đó tiếp tục được thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận một số vấn đề còn ý kiến khác nhau: Về hình thức tố cáo (Điều 22); thời hiệu tố cáo (Điều 27); quy định rút tố cáo (Điều 33); cấp giải quyết tố cáo cuối cùng (Điều 29, 37); bảo vệ người tố cáo (Chương VI) và một số vấn đề cụ thể khác. 

Buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội thảo luận các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác