Quốc hội thảo luận về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

(VOV5) - Sáng nay, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14, sáng nay, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) - ảnh 1

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật du lịch (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật du lịch (sửa đổi).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác