Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(VOV5)- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là nền tảng pháp lý trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.


Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, chiều 22/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 


Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là nền tảng pháp lý trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Về cơ bản các đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật và tán thành nhiều nội dung của dự thảo Luật. Tuy nhiên, vấn đề mà một số đại biểu Quốc hội còn băn khoăn là có nên giữ thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Ông Phạm Tất Thắng, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, cho rằng: “Tôi ủng hộ phương án cấp cơ sở, tức là cấp huyện, cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đã là bộ máy chính quyền làm công tác quản lý nhà nước tại địa bàn thì buộc phải có công cụ thực hiện chức năng quản lý đó. Công cụ đó chính là việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, dự thảo luật lần này phải quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn việc thực hiện thẩm quyền này. Làm sao để cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trên địa bàn. ”

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  - ảnh 1
Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


Trước đó, buổi sáng, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Qua thảo luận, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định cơ quan tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Làm việc ở tổ, các đại biểu quốc hội cũng thảo luận về: Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác