Quốc hội thông qua Nghị quyết về kinh tế xã hội năm 2018

(VOV5) - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 của Việt Nam mà Quốc hội thông qua đặt mục tiêu tăng trưởng GDP tăng từ 6,5% - 6,7%.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kinh tế xã hội năm 2018 - ảnh 1

Ảnh minh họa

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 của Việt Nam mà Quốc hội thông qua trong phiên họp sáng nay đặt mục tiêu tăng trưởng GDP tăng từ 6,5% - 6,7%.

Theo Nghị quyết, mục tiêu tổng quát trong năm 2018 của Việt Nam là tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân...

Ngoài chỉ tiêu về tăng trưởng GDP, Nghị quyết đặt mục tiêu tăng tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 7-8% trong năm 2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác