Ra mắt Cuốn sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”

(VOV5) -Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)” do Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam), Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, phối hợp biên soạn, xuất bản nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách ảnh gồm 3 phần. Phần thứ nhất có tựa đề “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử” giới thiệu tới bạn đọc bút tích Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh -  một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc.

Ra mắt Cuốn sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)” - ảnh 1Ảnh: TTXVN 

Phần thứ hai “Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Phần thứ ba là “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai phần sau giới thiệu với bạn đọc những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tâm nguyện của Bác trước lúc Người đi xa: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” cùng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác