Sáng nay khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

Sáng nay (02/10), tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Diễn ra từ ngày 2-06/10, tham dự hội nghị gồm 223 đại biểu, trong đó có 196 Ủy viên Trung ương.

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ xem xét các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác