Tập huấn, nâng cao trình độ lý luận văn học, nghệ thuật ở khu vực phía Nam

(VOV5) - Hơn 30 năm qua, Đảng đã ban hành các văn kiện, nghị quyết, Chỉ thị về văn hóa, văn nghệ, trong đó có những nghị quyết tác động to lớn đến sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà.


Từ 19 - 22/9, tại thành phố Đà Lạt, Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, 200 học viên đến từ các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nhấn mạnh Đảng coi trọng công tác lãnh đạo văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1996 đến nay.

Hơn 30 năm qua, Đảng đã ban hành các văn kiện, nghị quyết, Chỉ thị về văn hóa, văn nghệ, trong đó có những nghị quyết tác động to lớn đến sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà.

Các đại biểu tham dự được tập huấn các chuyên đề: Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam; quan điểm của Marx, Engels, Lenin và Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý luận nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác