Tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay

(VOV5)- Chiều 07/07, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII hoàn thành chương trình làm việc đề ra sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay  - ảnh 1
Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong những ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo văn kiện và các nội dung của Hội nghị. Bộ Chính trị tiếp thu các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Tại Hội nghị, ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; cho ý kiến về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương cũng đạt được thống nhất cao về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 để trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV bầu hoặc phê chuẩn; cho ý kiến vào Báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ hai đến Hội nghị lần thứ ba và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2016 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, toàn Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay, tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; chủ động giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, cùng với tập thể cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII ra thông báo Hội nghị. Thông báo nêu rõ Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những kết quả, ưu điểm đạt được; khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2016; tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả thiết thực.

Phản hồi

Các tin/bài khác