Thông qua khuôn khổ tự do hóa hoạt động nghề luật trong ASEAN

(VOV5)- Hội nghị Hội đồng điều hành của Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN (ASEAN Law Association – ALA) lần thứ 38 do Hội Luật gia Việt Nam đăng cai tổ chức hôm nay (02/04), tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại đây, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN của Việt Nam, nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN mới được thành lập vào cuối năm 2015. Đây là thời cơ để Hội đồng điều hành tập trung xem xét việc đổi mới hình thức của Đại hội đồng, hướng tới mục đích đưa Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN trở thành một cơ quan nghiên cứu, đề xuất chính sách, hướng tới một hệ thống pháp luật khu vực, thúc đẩy sự phát triển của ASEAN, góp phần xây dựng một ASEAN bền vững, thịnh vượng, đảm bảo an ninh khu vực. Những quyết định đưa ra tại hội nghị phải gắn chặt với sự phát triển của Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN và sự phát triển của ASEAN.

Tại hội nghị, đại biểu của Hội Luật gia 10 nước ASEAN thảo luận những giải pháp thúc đẩy môi trường pháp lý thuận lợi cho Cộng đồng ASEAN, trong đó tập trung vào các chủ đề về Dự thảo Nghị định thư về hài hòa các Luật thương mại và trao đổi những kinh nghiệm trong thực thi phán quyết trọng tài quốc tế. Các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị và nhất trí sẽ thành lập một Ủy ban công tác lâm thời với nhiệm vụ nghiên cứu để xác định một khuôn khổ hài hòa và sẽ báo cáo kết quả cho Hội đồng điều hành trong năm tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác