Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân“

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước...

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân“ - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có liên quan đến an ninh, lợi ích an ninh quốc gia Việt Nam để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Trong mọi tình huống phải chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ; làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc quốc tế...

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công an chủ động bảo đảm tài chính, hậu cần - kỹ thuật, tiềm lực khoa học công nghệ, nhất là đẩy mạnh khai thác hiệu quả những cơ hội, thuận lợi từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, tăng cường các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của xã hội, của người dân và doanh nghiệp. Qua đó,  phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác