Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Sáng tạo để xây dựng và bảo vệ đất nước

(VOV5)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương phong trào nghiên cứu sáng tạo, sáng chế của người lao động, nhân dân trong cả nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt 63 nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2015 tổ chức sáng 12/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm coi trọng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tính năng động sáng tạo trong nhân dân để xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời luôn coi trọng phát huy tiềm năng sáng tạo trong nhân dân, khuyến khích mỗi người lao động nghiên cứu sáng tạo, sáng chế bởi đây là nguồn sáng tạo vô tận, một sức mạnh vô tận trong mỗi người dân ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Đi liền với đó là nghiên cứu ứng dụng các sáng tạo khoa học vào sản xuất để cải thiện đời sống, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao sức mạnh quốc phòng an ninh để bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Sáng tạo để xây dựng và bảo vệ đất nước - ảnh 1
Thủ tướng trò chuyện với các nhà sáng chế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng muốn xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, nhân tố có ý nghĩa quyết định là phải nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của quốc gia, của nền kinh tế, của doanh nghiệp, của sản phẩm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, thực hiện Nghị quyết của Đảng Chính phủ sẽ ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cũng như tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế của người dân. Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ và các bộ, ngành liên quan quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho các công trình nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế về khoa học công nghệ, trước hết là hỗ trợ về vốn; về bảo hộ, sở hữu trí tuệ; giới thiệu, quảng bá sản phẩm; về thị trường; về thuế đối các sản phẩm sáng tạo để ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, trong sản xuất. Mỗi sáng tạo phải được trân trọng, phát huy; sản phẩm sáng tạo muốn có sức sống, hữu ích cho xã hội phải ra thị trường, đi vào cuộc sống, phải có chính sách thuận lợi nhất, khuyến khích người dân sáng tạo, sáng chế không chỉ cho mình mà còn cho cộng đồng cho xã hội./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác