Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

(VOV5) - Thủ tướng đánh giá chất lượng các thể chế vẫn còn những vấn đề đặt ra.

Chiều 8/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh thể chế vẫn là khâu đột phá chiến lược của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Ảnh: baotintuc 

Nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế đã được Chính phủ rất chú trọng, đốc thúc, đưa lên đầu chương trình các kỳ họp Chính phủ, nhưng Thủ tướng đánh giá chất lượng các thể chế vẫn còn những vấn đề đặt ra. Thủ tướng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ Tư pháp phải nâng cao vai trò thẩm tra các dự án luật, văn bản luật; phải có tiếng nói về những bất cập, bất hợp lý trong dự thảo các văn bản luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền.

Thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi, một số thành viên Chính phủ cho rằng cần phân loại các dự án theo quy mô đầu tư theo hướng, các dự án quy mô thực sự lớn thì Quốc hội quyết định, còn lại cần có sự phân cấp. Các dự án nhỏ hơn nên giao quyền cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định. Điều này giúp Chính phủ thuận lợi hơn trong điều hành, có dư địa để ra quyết định thực hiện các dự án cấp bách ở các địa phương.

Sau khi các thành viên Chính phủ có ý kiến về các vấn đề cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận.

Về khái niệm phạm vi nguồn vốn đầu tư công, Thủ tướng cho biết ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì còn các nguồn vốn khác cũng của Nhà nước nhưng chưa cân đối trong ngân sách Nhà nước. Chính phủ thống nhất với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và yêu cầu Bộ kiến nghị Chính phủ hoàn thiện khái niệm phạm vi nguồn vốn, không liệt kê các nguồn vốn khác vừa nêu trong Luật; giao Chính phủ quy định chi tiết về phạm vi, trình tự thủ tục đầu tư đối với nguồn vốn này. Chính phủ phải có trách nhiệm sử dụng vốn đúng quy định pháp luật.

Đối với quy định về dự án đền bù giải phóng mặt bằng, Thường vụ Quốc hội đã có kết luận không tách riêng công tác bồi thường hỗ trợ dự án tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Trường hợp cần thiết, căn cứ vào dự án đầu tư công cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thủ tướng yêu cầu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng này.

Tán thành với các thành viên Chính phủ nêu ý kiến, Thủ tướng cho rằng, dự thảo Luật Đầu tư công cũng cần quy định giao quyền cho Thường trực HĐND trong việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, danh mục đầu tư... trong thời gian không diễn kỳ họp HĐND, từ đó thúc đẩy các dự án triển khai nhanh hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác