Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử

(VOV5) -

Sáng 23/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, nhất là về các khó khăn, vướng mắc, bất cập; việc phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của các bộ, ngành, qua đó rút ra kinh nghiệm, cách làm hay từ các địa phương, bộ, ngành.

Thủ tướng cũng gợi ý các đại biểu thảo luận các các giải pháp bảo đảm sự thống nhất về cách làm, sự kết nối thống nhất đồng bộ từ trung ương đến địa phương; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai Chính phủ điện tử. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Về tầm nhìn, phải xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Đây là giải quyết 4 quan hệ, hai quan hệ bên ngoài: Chính phủ với người dân và Chính phủ với doanh nghiệp. Vì mục tiêu của nhân dân mà chúng ta làm".

Những tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai kết nối liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử; xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành; cơ sở dữ liệu quốc gia; cổng dịch vụ công; hệ thống thông tin điện tử một cửa cấp bộ, cấp tỉnh; cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục Thủ tướng Chính phủ đã ban hành; khả năng sẵn sàng kết nối chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia.

Phản hồi

Các tin/bài khác