Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ họp vào ngày 18/4

(VOV5) - Theo thông báo từ Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ họp vào ngày 18/4, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo đề xuất một số quan điểm, định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy; Báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc của một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo… Cũng tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ dự kiến chương trình, nội dung Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng.


Phản hồi

Các tin/bài khác